logo

FX.co ★ รูปแบบ EURNZD | อัตราเงินยูโร(EUR) ต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ในตลาดฟอเร็กซ์

EURNZD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURNZD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม ขอบเขตด้านบนคือ 1.5911 ส่วนขอบเขตด้านล่างคือ 1.5899 สัญญาณนี้แสดงถึง สถานะการขายที่ควรเปิดหลังจากที่กำหนดราคาไว้ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 1.5899 ของ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
2022-08-12

EURNZD M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน EURNZD M5 มันมี คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้: ระดับแนวต้าน 1.5932/1.5911; ระดับของแนวรับ 1.5903/1.5900; ความกว้างคือ 29 จุด หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวต้านที่ 1.5932 ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนต่อไป อย่างน้อยไปยัง 1.5914
2022-08-12

EURNZD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน EURNZD M5 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 1.6006; ขอบเขตด้านล่าง 1.5992; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 14 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 1.5992 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 1.5977
2022-08-12

EURNZD M30

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน EURNZD M30 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 1.6051 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 30 จุด
2022-08-11

EURNZD M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURNZD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา สำหรับคำแนะนำการซื้อขาย คือ การเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตในด้านล่าง 1.6021 อาจจะช่วยสนับสนุนต่อแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง
2022-08-11

EURNZD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURNZD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบประเภทนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม มันประกอบไปด้วยสองระดับ: แนวต้าน 1.6051 - 0.0000 และแนวรับ 1.6021 – 1.6021 ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้าน 1.6021 - 1.6021 ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลง
2022-08-11

EURNZD M5

รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant)
รูปแบบ รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ต EURNZD M5 มันแสดงถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน คุณลักษณะจำเพาะ: ระดับต่ำของรูปแบบนี้จะเป็นพิกัดของ 1.6014;การประมาณการความสูงของตัวเสาธง เท่ากับ 77 บี๊ป ในกรณีที่ราคาเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับต่ำของรูปแบบนี้ที่ 1.6014 ก็คาดการณ์ว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงเกิดขึ้นไปจนถึงระดับ 1.5999
2022-08-11

EURNZD M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURNZD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึงแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นต่อไป ในกรณีที่ขอบเขตด้านล่าง 1.6055 จะมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน4f ส่วนนี้ เป็นผลกำไรที่คาดการณ์ไว้ โดยจะเท่ากับความกว้างของรูปแบบที่มีอยู่ นั้นก็คือ -62 บี๊ป
2022-08-11

EURNZD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน EURNZD M5 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 1.6238; ขอบเขตด้านล่าง 1.6182; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 57 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 1.6182 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 1.6167
2022-08-10

EURNZD M30

รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน EURNZD M30 มันมี คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้: ระดับแนวต้าน 1.6254/1.6243; ระดับของแนวรับ 1.6224/1.6222; ความกว้างคือ 30 จุด หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวต้านที่ 1.6254 ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนต่อไป อย่างน้อยไปยัง 1.6251
2022-08-10