logo

FX.co ★ รูปแบบ GBPAUD | อัตรา เงินปอนด์ของอังกฤษ (GBP) ต่อ เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ในตลาดฟอเร็กซ์

GBPAUD H1

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน GBPAUD H1; ขอบเขตด้านบนอยู่ที่ 1.7055;ขอบเขตด้านล่าง คือ 1.7020 ความกว้างของรูปแบบนี้คือ 38 จุด กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 1.7055 การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะสามารถคาดการณ์ถึงความกว้างของรูปแบบได้ ที่จะสอดคล้องกับระยะทางไปยังระดับของการทำผลกำไร
2022-08-15

GBPAUD M30

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน GBPAUD M30 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 1.7055 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 38 จุด
2022-08-15

GBPAUD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน GBPAUD M5 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 1.7035 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 12 จุด
2022-08-12

GBPAUD M5

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder)
อ้างอิงจาก M5, GBPAUD กำลังก่อรูปแบบทางเทคนิคขึ้นมา รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านตำแหน่งคอ 1.7073/1.7068 ออกไป ตราสารก็อาจจะเคลื่อนตัวไปยัง 1.7083
2022-08-12

GBPAUD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน GBPAUD M5 คุณลักษณะ: ระดับของแนวรับ 1.7066; ระดับของแนวต้าน 1.7084; ความกว้างของรูปแบบ 18 จุด ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้านออกไป การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะคาดการณ์ได้พร้อมกับตำแหน่งเป้าหมายอันดับแรก ที่อยู่ในระยะทางที่ 16 จุด
2022-08-12

GBPAUD M15

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M15, GBPAUD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา สำหรับคำแนะนำการซื้อขาย คือ การเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตในด้านล่าง 1.7140 อาจจะช่วยสนับสนุนต่อแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง
2022-08-12

GBPAUD M15

รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน GBPAUD M15 มันมี คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้: ระดับแนวต้าน 1.7184/1.7173; ระดับของแนวรับ 1.7140/1.7147; ความกว้างคือ 44 จุด หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวต้านที่ 1.7184 ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนต่อไป อย่างน้อยไปยัง 1.7170
2022-08-11

GBPAUD M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, GBPAUD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา คำอธิบาย: ขอบเขตด้านล่างคือ 1.7140/1.7162 และขอบเขตด้านบนคือ 1.7189/1.7162 ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน -49 บี๊ป การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) อย่างเห็นได้ชัด แสดงถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง และ GBPAUD เคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่างออกไป ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวไปยัง 1
2022-08-11

GBPAUD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, GBPAUD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบประเภทนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม มันประกอบไปด้วยสองระดับ: แนวต้าน 1.7190 - 0.0000 และแนวรับ 1.7165 – 1.7165 ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้าน 1.7165 - 1.7165 ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลง
2022-08-11

GBPAUD M5

รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant)
รูปแบบ รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ต GBPAUD M5 รูปแบบนี้แสดงถึงความต่องเนื่องของแนวโน้มขาลง กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับต่ำในรูปธงปลายแหลมที่ 1.7187 ออกไป คำแนะนำ: กำหนดคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า(pending order) แบบ sell stop ใน 10 บี๊ป ที่ต่ำกว่าระดับต่ำของรูปแบบนี้ กำหนดคำสั่งการขายเพื่อทำกำไรตามระยะทางของความสูงในตัวเสาธง
2022-08-11