logo

FX.co ★ รูปแบบ GBPJPY | อัตราเงินปอนด์ (GBP) ต่อเงินเยน (JPY) ในตลาดฟอเร็กซ์

GBPJPY M15

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน GBPJPY M15 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 161.43 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 26 จุด
2022-08-15

GBPJPY M30

รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant)
รูปแบบ รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ต GBPJPY M30 รูปแบบนี้แสดงถึงความต่องเนื่องของแนวโน้มขาลง กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับต่ำในรูปธงปลายแหลมที่ 161.25 ออกไป คำแนะนำ: กำหนดคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า(pending order) แบบ sell stop ใน 10 บี๊ป ที่ต่ำกว่าระดับต่ำของรูปแบบนี้ กำหนดคำสั่งการขายเพื่อทำกำไรตามระยะทางของความสูงในตัวเสาธง
2022-08-15

GBPJPY M30

รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ตของ GBPJPY M30 ที่เป็นตราสารการซื้อขาย รูปแบบนี้แสดงถึงการเปลี่่ยนแปลงในแนวโน้มจากแนวโน้มขาลง ไปเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านที่ 162.42/162.09
2022-08-14

GBPJPY M5

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, GBPJPY ที่ได้สร้างรูปแบบตาม รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) ตำแหน่งของหัวอยู่ใน 161.85 ระหว่างนั้นเส้นระดับกลางของตำแหน่งคอ อยู่ในระดับที่ 162.02/162.02 การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) อย่างที่เห็นได้ชัด ที่แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มขาลง มันยังแสดงถึงในกรณีที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ GBPJPY จะมุ่งหน้าไปหา 162.17
2022-08-14

GBPJPY M15

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M15, GBPJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม ขอบเขตด้านบนคือ 162.35 ส่วน ขอบเขตด้านล่างคือ 162.07 สัญญาณนั้นหมายถึง สถานะการซื้อที่ควรเปิดสูงกว่าขอบเขตด้านบน 162.35 ของ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)
2022-08-11

GBPJPY M30

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder)
อ้างอิงจาก M30, GBPJPY กำลังก่อรูปแบบทางเทคนิคขึ้นมา รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านตำแหน่งคอ 162.42/162.35 ออกไป ตราสารก็อาจจะเคลื่อนตัวไปยัง 162.65
2022-08-11

GBPJPY M5

รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาขึ้น (Bullish pennant)
รูปแบบกราฟิก รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาขึ้น (Bullish pennant) ได้สร้างขึ้นมาในตราสาร GBPJPY M5 รูปแบบประเภทนี้จะอยู่ใน ประเภทของรูปแบบต่อเนื่อง ในกรณีเช่นนี้ ถ้าหากมูลค่าสามารถเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับสูงออกไปได้ ก็คาดการณ์ว่าจะยังเคลื่อนตัวไปยังแนวโน้มขาขึ้นที่ระดับ 162.27
2022-08-11

GBPJPY M30

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M30, GBPJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา คำอธิบาย: ขอบเขตด้านล่างคือ 161.65/162.22 และขอบเขตด้านบนคือ 162.86/162.22 ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน -121 บี๊ป การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) อย่างเห็นได้ชัด แสดงถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง และ GBPJPY เคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่างออกไป ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวไปยัง 161
2022-08-11

GBPJPY M5

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, GBPJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) ออกมา ระดับสูงสุดของตำแหน่งหัวอยู่ที่ 162.38 ในขณะที่เส้นระดับกลางของแนวคอ จะอยู่ที่ 161.96/162.19 การก่อตัวของกราฟ รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) แบบนี้แสดงให้เห็นถึงการย้อนตัวของแนวโน้มขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจน กล่าวอีกนัยหนึ่ง กรณีที่สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ GBPJPY จะมุ่งหน้าไปยัง 162.53
2022-08-11

GBPJPY M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน GBPJPY M5 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 163.21 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 20 จุด
2022-08-09