logo

FX.co ★ รูปแบบ GBPUSD | อัตรา เงินปอนด์ของอังกฤษ (GBP) ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในตลาดฟอเร็กซ์

GBPUSD M15

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M15, GBPUSD ที่ได้สร้างรูปแบบตาม รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) ตำแหน่งของหัวอยู่ใน 1.2049 ระหว่างนั้นเส้นระดับกลางของตำแหน่งคอ อยู่ในระดับที่ 1.2109/1.2096 การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) อย่างที่เห็นได้ชัด ที่แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มขาลง มันยังแสดงถึงในกรณีที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ GBPUSD จะมุ่งหน้าไปหา 1.2119
2022-08-15

GBPUSD M15

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M15, GBPUSD ที่ได้สร้างรูปแบบตาม รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) ตำแหน่งของหัวอยู่ใน 1.2099 ระหว่างนั้นเส้นระดับกลางของตำแหน่งคอ อยู่ในระดับที่ 1.2147/1.2138 การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) อย่างที่เห็นได้ชัด ที่แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มขาลง มันยังแสดงถึงในกรณีที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ GBPUSD จะมุ่งหน้าไปหา 1.2161
2022-08-15

GBPUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ตของ GBPUSD M5 ลักษณะของกราฟรูปแบบนี้: เส้นด้านล่างของกราฟรูปแบบนี้มีพิกัดอยู่ที่ 1.2222 พร้อมกับลิมิตด้านบน 1.2222/1.2219,ระยะของความกว้างคือ 11 จุด การก่อตัวของกราฟรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) อาจจะแสดงให้เห็นโดยหลักถึง การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มจากแนวโน้มขาลง ไปเป็นแนวโน้มขาขึ้น มันเลยแสดงให้เห็นว่า หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวต้านที่ 1.2211, ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนต่อไป
2022-08-10

GBPUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน GBPUSD M5 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 1.2222 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 11 จุด
2022-08-10

GBPUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ถูกสร้างขึ้นมาใน GBPUSD M5 มันแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นขาลง บางที ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน ฐานของรูปแบบออกไป 1.2077 การเคลื่อนไหวลงด้านล่างจะยังคงเกิดขึ้น
2022-08-10

GBPUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน GBPUSD M5 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 1.2083; ขอบเขตด้านล่าง 1.2078; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 5 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 1.2078 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 1.2063
2022-08-10

GBPUSD M15

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M15, GBPUSD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบประเภทนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม มันประกอบไปด้วยสองระดับ: แนวต้าน 1.2091 - 0.0000 และแนวรับ 1.2068 – 1.2068 ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้าน 1.2068 - 1.2068 ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลง
2022-08-09

GBPUSD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, GBPUSD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม ขอบเขตด้านบนคือ 1.2146 ส่วนขอบเขตด้านล่างคือ 1.2134 สัญญาณนี้แสดงถึง สถานะการขายที่ควรเปิดหลังจากที่กำหนดราคาไว้ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 1.2134 ของ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
2022-08-05

GBPUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ตของ GBPUSD M5 คุณลักษณะของกราฟรูปแบบนี้: ขอบเขตมีมุมหงายขึ้น; เส้นด้านล่างของกราฟรูปแบบนี้มีพิกัดอยู่ที่ 1.2161/1.2166 พร้อมกับลิมิตขาขึ้น 1.2171/1.2174; ระยะของความกว้างคือ 10 จุด การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) อาจจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มจาก แนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นแนวโน้มขาลง มันยังหมายความว่า หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวรับที่ 1.2161 ราคาอาจจะยังคงเคลื่อนตัวลงด้านล่างต่อไป
2022-08-04

GBPUSD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, GBPUSD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) ออกมา รูปแบบประเภทนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม มันประกอบไปด้วยสองระดับ: แนวต้าน 1.2154 และแนวรับ 1.2136 ในกรณีที่ระดับของแนวรับ 1.2154 - 1.2154 ที่เคลื่อนตัวทะลุผ่านออกไป ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้น
2022-08-03