logo

FX.co ★ รูปแบบ NZDJPY | อัตรา เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ต่อ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ในตลาดฟอเร็กซ์

NZDJPY M5

รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant)
รูปแบบ รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ต NZDJPY M5 รูปแบบประเภทนี้จัดว่าเป็นการชะลอตัวลงเล็กน้อย หลังจากที่ราคาจะเคลื่อนตัว ไปในทิศทางของแนวโน้มเดิม กรณีที่ราคาทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับต่ำของรูปแบบใน 84.70 เทรดเดอร์ก็จะสามารถเข้าไปถึงสถานะการขายได้สำเร็จ
2022-08-15

NZDJPY M15

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
ในชาร์ตของตราสารการซื้อขาย NZDJPY M15 กราฟรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ที่แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่ถูกสร้างขึ้นมา มันเป็นไปได้ที่ หลังจากการก่อตัวของระดับสูงสุดอันดับสามมาแล้ว ราคาจะพยายามเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับของแนวต้าน 85.77 ที่พวกเราแนะนำให้เปิดสถานะการเทรดไว้เพื่อเป็นการขาย ตำแหน่งการทำกำไรเป็นระยะทางของความกว้างในกราฟรูปแบบนี้ ซึ่งอยู่ที่ 35
2022-08-12

NZDJPY M30

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
ในชาร์ตของ NZDJPY M30 พบว่า กราฟรูปแบบย้อนกลับ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมา คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 86.14; ขอบเขตด้านล่าง 85.77; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 37 จุด สัญญาณ: การเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่าง ที่จะก่อให้เกิดการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งหน้าไประดับที่ 85.47
2022-08-12

NZDJPY M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน NZDJPY M5 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 86.07; ขอบเขตด้านล่าง 85.95; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 12 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 85.95 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 85.80
2022-08-12

NZDJPY M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, NZDJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มยังคงเดินหน้าต่อไป คำอธิบาย ขอบเขตด้านบนของรูปแบบนี้สัมผัสพิกัด 85.23/85.10 แม้ว่าขอบเขตด้านล่างก้าวผ่าน 84.99/85.10 ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน 24 บี๊ป ถ้ารูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) อยู่ในการเคลื่อนตัวในช่วงแนวโน้มขาขึ้น มันจะแสดงถึง แนวโน้มปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นต่อไป กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน 85.10 ออกไป ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวต่อไปยัง 85
2022-08-11

NZDJPY M30

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
ในชาร์ตของ NZDJPY M30 พบว่า กราฟรูปแบบย้อนกลับ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมา คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 85.32; ขอบเขตด้านล่าง 84.13; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 119 จุด สัญญาณ: การเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่าง ที่จะก่อให้เกิดการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งหน้าไประดับที่ 83.83
2022-08-10

NZDJPY M5

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่ (Head and Shoulders)
รูปแบบทางเทคนิค ทำให้เกิด รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่ (Head and Shoulders) ที่ปรากฎออกมาในชาร์ตของ NZDJPY M5 มีเหตุผลที่หนักแน่นอยู่หลายประการที่แสดงให้เห็นว่า ราคาจะมุ่งหน้าผ่านตำแหน่งส่วนคอ 84.82/84.82 หลังจากตำแหน่งส่วนหัวไหล่ด้านขวาได้ถูกสร้างขึ้นมา ดังนั้นแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับราคาที่จะมุ่งหน้าไปยัง84.67
2022-08-10

NZDJPY H1

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ถูกสร้างขึ้นมาใน NZDJPY H1 มันแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นขาลง บางที ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน ฐานของรูปแบบออกไป 84.66 การเคลื่อนไหวลงด้านล่างจะยังคงเกิดขึ้น
2022-08-10

NZDJPY M5

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่ (Head and Shoulders)
NZDJPY M5 ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่ (Head and Shoulders) พร้อมกับคุณลักษณะดังต่อไปนี้ : ระดับสูงของตำแหน่งหัวอยู่ที่ 84.98, ตำแหน่งคอ และมุมขาขึ้นอยู่ที่ 84.84/84.86 การก่อตัวของรูปแบบเช่นนี้ สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มปัจจุบันจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นแนวโน้มขาลงได้ ในกรณีที่รูปแบบนี้ไปกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดการณ์ไว้ ราคาของ NZDJPY จะมุ่งหน้าไปยัง 84.71
2022-08-09

NZDJPY H1

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ H1, NZDJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) ออกมา ซึ่งเป็นรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม รูปแบบนี้จะอยู่ในขอบเขตตามนี้: ขอบเขตด้านล่าง 84.48 – 84.48 และ ขอบเขตด้านบน 84.93 – 84.93 กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนออกไป ตราสารนั้นอาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้น
2022-08-09