logo

ช่องทางการเชื่อมต่อของเทรเดอร์ฟอเร็กซ์

Uniswap
Uniswap vs USD
Ask
5.3150
Bid
5.0570
เปิด
4.9600(+1.92%)
ระยะของรอบวัน
4.9510-4.9630
24 ชั่วโมง
-0.0960(-1.90%)
7 วัน
+0.0630(+1.25%)
30 วัน
-4.1350(-81.77%)
52 สัปดาห์
3.4340-31.27
ซื้อ
50%
ขาย
50%
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค
บทสรุป-
M5M15M30H1H4D1W1
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
-buy-sell-
-buy-sell-
ระยะเวลา
แบบปกติ
แบบ Exponential
แบบเรียบ
ตัวบ่งชี้
มูลค่า
สัญญาณ
ตำแหน่งไพวอท
แดน
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark