logo

FX.co ★ รูปแบบ USDCAD | อัตรา เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อ เงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ในตลาดฟอเร็กซ์

USDCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ตของ USDCAD M5 คุณลักษณะของกราฟรูปแบบนี้: ขอบเขตมีมุมหงายขึ้น; เส้นด้านล่างของกราฟรูปแบบนี้มีพิกัดอยู่ที่ 1.2889/1.2893 พร้อมกับลิมิตขาขึ้น 1.2914/1.2903; ระยะของความกว้างคือ 25 จุด การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) อาจจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มจาก แนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นแนวโน้มขาลง มันยังหมายความว่า หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวรับที่ 1.2889 ราคาอาจจะยังคงเคลื่อนตัวลงด้านล่างต่อไป
2022-08-15

USDCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน USDCAD M5 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 1.2788; ขอบเขตด้านล่าง 1.2774; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 14 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 1.2774 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 1.2759
2022-08-12

USDCAD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, USDCAD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) ออกมา ซึ่งเป็นรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม รูปแบบนี้จะอยู่ในขอบเขตตามนี้: ขอบเขตด้านล่าง 1.2757 – 1.2757 และ ขอบเขตด้านบน 1.2766 – 1.2766 กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนออกไป ตราสารนั้นอาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้น
2022-08-11

USDCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ถูกสร้างขึ้นมาใน USDCAD M5 มันแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นขาลง บางที ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน ฐานของรูปแบบออกไป 1.2757 การเคลื่อนไหวลงด้านล่างจะยังคงเกิดขึ้น
2022-08-11

USDCAD M5

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder)
อ้างอิงจาก M5, USDCAD กำลังก่อรูปแบบทางเทคนิคขึ้นมา รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านตำแหน่งคอ 1.2771/1.2769 ออกไป ตราสารก็อาจจะเคลื่อนตัวไปยัง 1.2784
2022-08-11

USDCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน USDCAD M5 คุณลักษณะ: ระดับของแนวรับ 1.2761; ระดับของแนวต้าน 1.2767; ความกว้างของรูปแบบ 6 จุด ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้านออกไป การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะคาดการณ์ได้พร้อมกับตำแหน่งเป้าหมายอันดับแรก ที่อยู่ในระยะทางที่ 6 จุด
2022-08-11

USDCAD M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, USDCAD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มยังคงเดินหน้าต่อไป คำอธิบาย ขอบเขตด้านบนของรูปแบบนี้สัมผัสพิกัด 1.2783/1.2773 แม้ว่าขอบเขตด้านล่างก้าวผ่าน 1.2764/1.2773 ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน 19 บี๊ป ถ้ารูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) อยู่ในการเคลื่อนตัวในช่วงแนวโน้มขาขึ้น มันจะแสดงถึง แนวโน้มปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นต่อไป กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน 1.2773 ออกไป ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวต่อไปยัง 1
2022-08-10

USDCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน USDCAD M5; ขอบเขตด้านบนอยู่ที่ 1.2869;ขอบเขตด้านล่าง คือ 1.2864 ความกว้างของรูปแบบนี้คือ 5 จุด กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 1.2869 การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะสามารถคาดการณ์ถึงความกว้างของรูปแบบได้ ที่จะสอดคล้องกับระยะทางไปยังระดับของการทำผลกำไร
2022-08-10

USDCAD M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, USDCAD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา คำอธิบาย: นี้คือรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม 1.2894 และ 1.2880 เป็นพิกัดของขอบเขตด้านบนและด้านล่าง ตามลำดับ ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน 14 บี๊ป มุมมอง: ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 1.2894 ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวต่อไปยัง 1.2901 บี๊ป
2022-08-10

USDCAD M5

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่ (Head and Shoulders)
รูปแบบทางเทคนิค ทำให้เกิด รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่ (Head and Shoulders) ที่ปรากฎออกมาในชาร์ตของ USDCAD M5 มีเหตุผลที่หนักแน่นอยู่หลายประการที่แสดงให้เห็นว่า ราคาจะมุ่งหน้าผ่านตำแหน่งส่วนคอ 1.2884/1.2884 หลังจากตำแหน่งส่วนหัวไหล่ด้านขวาได้ถูกสร้างขึ้นมา ดังนั้นแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับราคาที่จะมุ่งหน้าไปยัง1.2869
2022-08-10