logo

FX.co ★ การวิเคราะห์ USDCHF | อัตรา เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อ เงินฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ (CHF) ในตลาดฟอเร็กซ์

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ (USDCHF) ศักยภาพสำหรับการปรับตัวขึ้น | วันที่ 23 เดือนมิถุนายนปี2022

พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะปรับตัวขึ้นจากแนวรับอันดับแรกใน 0.95475 ที่มีแนวรับของจุดสวิงต่ำในแนวราบและ 100% Fibonacci projection อยู่ต่อแนวต้านอันดับแรกของเราในระดับ 0.97148 ที่ตรงกับแนวต้านของจุดสวิงสูงในแนวราบ ที่ราคาคาดว่าจะดีดตัวออกจากตัวบ่งชี้ RSI ในกราฟระยะเวลา H4 นอกจากนั้นราคาอาจทะลุผ่านโครงสร้างและมุ่งหน้าไปยังแนวรับอันดับสองที่ระดับ 0.94114...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-06-24
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-06-23

คู่สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและฟรังก์ (USDCHF) ศักยภาพสำหรับการปรับตัวขึ้น | วันที่ 22 เดือนมิถุนายนปี2022

พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาขึ้นที่ราคาจะปรับตัวขึ้นจากแนวรับอันดับแรกของเราที่ 0.96315 ที่มีแนวรับของการย้อนตัวกลับในแนวราบและ 78.6% Fibonacci retracement i อยู่ต่อแนวต้านอันดับแรกของเราใน 0.98879 ที่ตรงกับแนวต้านของการย้อนกลับในแนวราบและ 61.8% Fibonacci retracement พร้อมกับราคาที่คาดว่าจะดีดตัวออกจากตัวบ่งชี้ stochastics...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-06-23
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-06-22

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ (USDCHF ) ศักยภาพของการปรับตัวลง | วันที่ 11 เดือนพฤษภาคมปี2022

กราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าพวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกของเราใน 0.99935 ที่มี 200% Fibonacci extension อยู่ต่อแนวรับอันดับแรกของเราใน 0.98405 ที่ตรงกับ 50% Fibonacci retracement และแนวรับของการย้อนกลับในแนวราบที่ใกล้กับเส้นแนวโน้มขาขึ้นของเรา...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-12
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-05-11

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ (USDCHF ) ศักยภาพของการปรับตัวลง | วันที่ 10 เดือนพฤษภาคมปี2022

กราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าพวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกของเราใน 0.99411 ที่มีแนวต้านของจุดสวิงสูงในแนวราบและ 161.8% Fibonacci extension ต่อแนวรับอันดับแรกของเราใน 0.98405 ที่ตรงกับ 50% Fibonacci retracement และแนวรับของการย้อนกลับในแนวราบซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นแนวโน้มขาขึ้น...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-11
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-05-10

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ (USDCHF) ศักยภาพสำหรับการย้อนตัวลงด้านล่าง | วันที่ 19 เดือนเมษายนปี2022

กราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ใกล้กับระดับไพวอทที่สำคัญ เราพบกับศักยภาพสำหรับการย้อนตัวลงด้านล่างจากแนวต้านอันดับแรกของเราใน 0.94611 (ที่เป็นจุดยอดของวันที่ 1 เดือนเมษายนปี2021) ที่ตรงกับ 138.2% Fibonacci extension และ 100% Fibonacci...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-04-20
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-04-19

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ (USDCHF ) ศักยภาพการปรับตัวลง | วันที่ 14 เดือนมีนาคมปี2022

กราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าราคากำลังอยู่ติดกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นและอยู่ใกล้กับระดับแนวต้านแรกที่ 0.93607 ที่ตรงกับ 78.6% Fibonacci projection ราคาอาจปรับตัวลงไปยังระดับแนวรับแรกที่ 0.92828 ที่ตรงกับ 38.2% Fibonacci retracement...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-03-15
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-03-14

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ (USDCHF ) ศักยภาพสำหรับการย้อนตัว | วันที่10 เดือนมีนาคมปี2022

ในกราฟระยะเวลา H4 ราคากำลังเทรดในเส้นแนวโน้มขาขึ้นและอยู่ใกล้กับแนวต้านอันดับแรกที่ 0.92833 ที่ตรงกับ 127.2% Fibonacci projection ราคาสามารถปรับตัวลงไปยังแนวรับอันดับแรกที่ 0.91501 ที่ตรงกับ 100% Fibonacci projection...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-03-11
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-03-10

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ (USDCHF) ศักยภาพสำหรับการย้อนตัว | วันที่ 9 เดือนมีนาคมปี2022

กราฟระยะเวลา H4 ราคากำลังเทรดในเส้นแนวโน้มขาขึ้นและใกล้กับระดับแนวต้านแรกที่ 0.92833 ที่ตรงกับ 127.2% Fibonacci projection ราคาอาจปรับตัวลงไปยังแนวรับอันดับแรกที่ 0.91501 ที่ตรงกับ 100% Fibonacci projection...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-03-10
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-03-09

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ (USDCHF ) ศักยภาพสำหรับการย้อนตัว | วันที่ 8 เดือนมีนาคมปี2022

ในกราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าราคากำลังเทรดในกราฟสามเหลี่ยมและใกล้กับระดับแนวต้านแรกที่ 0.92833 ที่ตรงกับ 61.8% Fibonacci retracement และ 127.2% Fibonacci projection ราคาสามารถปรับตัวลงไปยังแนวรับอันดับแรกที่ 0.91501 ได้ที่ตรงกับ...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-03-09
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-03-08

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ ( USDCHF ) ศักยภาพสำหรับการดีดตัว | วันที่ 7 เดือนมีนาคมปี2022

ในกราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าราคากำลังอยู่กับเส้นแนวโน้มขาขึ้นและอยู่ใกล้กับระดับแนวรับแรกท่ี่ 0.91501 ที่ตรงกับ 100% Fibonacci projection และ 78.6% Fibonacci retracement ราคาอาจปรับตัวไปยังแนวต้านอันดับแรกที่ 0.92833 ที่ตรงกับ...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-03-08
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-03-07