logo

FX.co ★ รูปแบบ USDJPY | อัตรา เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ในตลาดฟอเร็กซ์

USDJPY M5

รูปแบบกราฟธงขาขึ้น (Bullish Flag)
รูปแบบ รูปแบบกราฟธงขาขึ้น (Bullish Flag) ได้สร้างขึ้นมาใน USDJPY ที่ M5 ขอบเขตด้านล่างของรูปแบบนี้จะอยู่ใน 133.75/133.63 ซึ่งขอบเขตด้านบนอยู่ใน 133.91/133.79 ส่วนตัวของเสาธงอยู่ใน 37 จุด ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มขาขึ้นอาจจะยังคงเกิดขึ้นต่อไป ดังนั้น ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านในระดับของ 133.91 ออกไป ราคาจะเคลื่อนตัวขึ้นต่อไป
2022-08-12

USDJPY M5

รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาขึ้น (Bullish pennant)
รูปแบบกราฟิก รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาขึ้น (Bullish pennant) ได้สร้างขึ้นมาในตราสาร USDJPY M5 รูปแบบประเภทนี้จะอยู่ใน ประเภทของรูปแบบต่อเนื่อง ในกรณีเช่นนี้ ถ้าหากมูลค่าสามารถเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับสูงออกไปได้ ก็คาดการณ์ว่าจะยังเคลื่อนตัวไปยังแนวโน้มขาขึ้นที่ระดับ 134.06
2022-08-12

USDJPY M15

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M15, USDJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา ซึ่งเป็นรูปแบบของ ความต่อเนื่องในแนวโน้ม รูปแบบนี้จะอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้: ขอบเขตด้านล่าง 132.45 – 132.45 และขอบเขตด้านบน 132.71 – 132.71 ในกรณีที่ มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่างออกไป ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลง
2022-08-11

USDJPY M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, USDJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา ซึ่งเป็นรูปแบบของ ความต่อเนื่องในแนวโน้ม รูปแบบนี้จะอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้: ขอบเขตด้านล่าง 132.45 – 132.45 และขอบเขตด้านบน 132.71 – 132.71 ในกรณีที่ มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่างออกไป ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลง
2022-08-11

USDJPY M15

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน USDJPY M15 คุณลักษณะ: ระดับของแนวรับ 132.45; ระดับของแนวต้าน 132.68; ความกว้างของรูปแบบ 23 จุด ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้านออกไป การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะคาดการณ์ได้พร้อมกับตำแหน่งเป้าหมายอันดับแรก ที่อยู่ในระยะทางที่ 22 จุด
2022-08-11

USDJPY M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน USDJPY M5 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 132.68 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 23 จุด
2022-08-11

USDJPY M5

รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant)
รูปแบบ รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ต USDJPY M5 รูปแบบประเภทนี้จัดว่าเป็นการชะลอตัวลงเล็กน้อย หลังจากที่ราคาจะเคลื่อนตัว ไปในทิศทางของแนวโน้มเดิม กรณีที่ราคาทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับต่ำของรูปแบบใน 132.88 เทรดเดอร์ก็จะสามารถเข้าไปถึงสถานะการขายได้สำเร็จ
2022-08-11

USDJPY M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
ในชาร์ตของตราสารการซื้อขาย USDJPY M5 กราฟรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ที่แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่ถูกสร้างขึ้นมา มันเป็นไปได้ที่ หลังจากการก่อตัวของระดับสูงสุดอันดับสามมาแล้ว ราคาจะพยายามเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับของแนวต้าน 132.86 ที่พวกเราแนะนำให้เปิดสถานะการเทรดไว้เพื่อเป็นการขาย ตำแหน่งการทำกำไรเป็นระยะทางของความกว้างในกราฟรูปแบบนี้ ซึ่งอยู่ที่ 21
2022-08-10

USDJPY M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน USDJPY M5 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 132.35 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 29 จุด
2022-08-10

USDJPY M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, USDJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) ออกมา ซึ่งเป็นรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม รูปแบบนี้จะอยู่ในขอบเขตตามนี้: ขอบเขตด้านล่าง 135.11 – 135.11 และ ขอบเขตด้านบน 135.21 – 135.21 กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนออกไป ตราสารนั้นอาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้น
2022-08-09