logo

FX.co ★ Giới thiệu về FX.co

Cổng thông tin quốc tế dành cho nhà giao dịch FX.co dành riêng cho thị trường tài chính và được tạo ra cho những người làm việc trên ngoại hối và thị trường chứng khoán ở chế độ thời gian thực trên toàn thế giới. Đối tượng mục tiêu của cổng là các nhà giao dịch, sử dụng MetaTrader.

FX.co cung cấp:

  • Tin tức và phân tích mới nhất
  • Diễn đàn FX.co dành cho thương nhân
  • Truyền hình ngoại hối
  • Tín hiệu và chỉ báo giao dịch
  • Giám sát tài khoản

3 nhiệm vụ của cổng thông tin FX.co

Nhiệm vụ chính của cổng thông tin FX.co là phổ biến các nền tảng MetaTrader, trình bày và giải thích về chức năng của nền tảng MetaTrader, đặc biệt thông qua việc sử dụng chúng cho một số dịch vụ cổng thông tin, như giám sát, cửa hàng mở của các cố vấn chuyên gia, và thống kê thị trường ngoại hối. Vị trí chính thức của cổng thông tin FX.co là MetaTrader ngày nay là giải pháp tốt nhất cho các nhà môi giới và khách hàng của họ về việc cung cấp cách tiếp cận chuyên nghiệp, chất lượng cao nhất cho các quy trình giao dịch.

Nhiệm vụ thứ hai của cổng thông tin FX.co là hỗ trợ các nhà giao dịch trên ngoại hối và các thị trường tài chính khác bằng thông tin có liên quan, đáng tin cậy và toàn diện về quá trình giao dịch, cho phép mỗi nhà giao dịch đạt đến cấp độ chuyên nghiệp cao hơn. Sự hợp tác với các nhà phân tích chuyên nghiệp của các công ty môi giới hàng đầu làm cho cổng thông tin FX.co trở thành một công cụ hiệu quả của một nhà giao dịch. Thống kê thị trường ngoại hối trên FX.co, cũng nhận được trong quan hệ đối tác với các công ty môi giới từ các máy chủ giao dịch thực, là một trong những dịch vụ giao dịch độc đáo trên internet hiện nay.

Nhiệm vụ thứ ba của cổng thông tin là sự phát triển của cộng đồng ngoại hối hiện đại và chuyên nghiệp mà quan tâm đến giao tiếp hiệu quả về các chủ đề tài chính, kết hợp phân tích và đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc làm việc theo nhóm. FX.co đã được phát triển cho các thương nhân chuyên nghiệp; bên cạnh cơ hội giao tiếp chuyên nghiệp, nó cũng cung cấp các cách để nâng cao trình độ và chia sẻ kinh nghiệm cho những người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối.

FX.co và MetaQuotes Software Corp.

Cổng FX.co và chủ sở hữu của nó không liên quan đến MetaQuotes Software Corp và không liên kết với MetaQuotes Software Corp hoặc bất kỳ công ty nào đại diện cho lợi ích của MetaQuotes Software Corp. Cổng thông tin FX.co là một tài nguyên trực tuyến quốc tế dành cho các nhà giao dịch, độc lập với MetaQuotes Software Corp và các chi nhánh của nó.

Mọi thông tin về MetaQuotes Software Corp hay các nền tảng giao dịch MetaTrader đều được các tác giả trên cổng FX.co thu thập trong quá trình nghiên cứu chủ đề này và không phản ánh bất kỳ thái độ nào đối với MetaQuotes Software Corp. Một số dữ liệu về MetaTrader hoặc lịch sử MetaQuotes Software Corp có thể không chính xác hoặc không đúng trong trường hợp các tác giả vô ý mắc lỗi.

Chúng tôi tha thiết yêu cầu mọi người báo cáo cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào cần giải thích về vấn đề này trên các diễn đàn FX.co. Mọi thông tin trên cổng thông tin FX.co chỉ mang tính chất giới thiệu và không đề cập đến các vị trí chính thức của MetaQuotes Software Corp.

MQL4 và MQL5 là các nhãn hiệu đã đăng ký của MetaQuotes Software Corp. Tất cả thông tin về MQL4 và MQL5 được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật liên quan của Liên bang Nga. Bất kỳ việc sử dụng nhãn hiệu MQL4 và MQL5 nào cho mục đích thương mại đều phải được MetaQuotes Software Corp chấp thuận.

Cộng đồng của các diễn đàn quốc tế FX.co

Chính sách kiểm duyệt diễn đàn FX.co dựa trên các nguyên tắc trung thực và công bằng, điều mà quản trị của cổng thông tin FX.co tuân thủ, và không ngoài gì khác. Cộng đồng nhà giao dịch được phát triển trong khuôn khổ diễn đàn FX.co có nghĩa là một cộng đồng độc lập để thảo luận về các chủ đề thực tế liên quan đến giao dịch trên ngoại hối và các thị trường tài chính khác. Tham gia vào các diễn đàn FX.co, vui lòng ghi nhận rằng một số người điều hành diễn đàn hoạt động như tình nguyện viên và không phải lúc nào cũng thể hiện vị trí chính thức của quản trị FX.co.

Liên hệ với quản trị FX.co

Bạn có thể liên hệ với quản trị trên trang Liên hệ của cổng thông tin.