logo

FX.co ★ Hợp tác với cổng ngoại hối FX.co

Cổng thương mại quốc tế FX.co xin mời các cá nhân và tổ chức hợp pháp cùng hợp tác theo các hướng dẫn sau:

  • Nhúng các bài phân tích và tin tức trên cổng
  • Kiểm duyệt các diễn đàn quốc tế tại FX.co
  • Tổ chức đào tạo chung tại cổng FX.co bằng cách đăng ký trả phí cho các khóa học đào tạo
  • Nhúng vào danh mục Ngoại hối của cổng FX.co

Nếu bạn hoặc công ty của bạn muốn đặt các bài phân tích của bạn trên cổng FX.co hoặc bạn muốn cung cấp dịch vụ của mình với tư cách là người điều hành diễn đàn tại FX.co, bạn phải viết e-mail tới cooperation@mt5.com, ghi rõ loại hợp tác cụ thể và cung cấp mô tả về các khả năng của bạn.

Cổng FX.co luôn mở rộng hợp tác với các công ty và dự án khác, tuy nhiên mọi cung cấp đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng dịch vụ được cung cấp, trong quá trình đó chúng tôi sẽ nghiên cứu mức độ tương thích từ cung cấp của bạn đối với các nguyên tắc tiếp cận chuyên nghiệp trong sự phát triển của cổng thông tin tài chính.