logo

FX.co ★ Video Phân tích . Video ngoại hối dự đoán cho ngày hôm nay, podcast ngoại hối

Để thành công, một nhà giao dịch nên xác định rủi ro một cách nhất quán trước khi tham gia thị trường. Đó là lý do tại sao nó là cần thiết để có quyền truy cập ổn định vào tin tức mới. Phần video Phân tích cung cấp cho các nhà giao dịch tin tức tài chính mới nhất ở định dạng video. Thực tế là các bài đánh giá bằng video dễ hiểu và dễ hiểu hơn các bài viết. Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể nghe nói dưới dạng podcast bất kỳ lúc nào thuận tiện và không bị phân tâm vào những thứ khác. Bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng dựa trên thông tin dễ dàng tiếp cận và tạo ra sự hiểu biết chung về tình hình hiện tại trên thế giới.
Sắp xếp theo:
thời gian công bố
thời gian công bố
phổ biến

Forex forecast 12/03/2020 on AUD/USD, SP500 and Dow Jones from Sebastian Seliga

Let's take a look at the AUD/USD , SP500 and Dow Jones technical picture at the daily time frame chart...
iconMức độ liên quan cho đến khi2020-12-04
Chuyên gia phân tích:
2020-12-03T10:37:59

Daily Video Analysis: GBPUSD to climb from upside confirmation, potential bounce!

Today we take a look at GBPUSD. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups. GBPUSD...
iconMức độ liên quan cho đến khi2020-12-04
Chuyên gia phân tích:
2020-12-03T10:20:28

Daily Video Analysis: USDCAD facing bearish pressure, potential for further drop!

Today we take a look at USDCAD. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups. Price...
iconMức độ liên quan cho đến khi2020-12-03
Chuyên gia phân tích:
2020-12-02T09:54:49

Forex forecast 12/02/2020 on AUD/USD, Gold and Crude Oil from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of AUD/USD, Crude Oil and Gold on the H4 time frame chart...
iconMức độ liên quan cho đến khi2020-12-03
Chuyên gia phân tích:
2020-12-02T08:34:21

Daily Video Analysis: AUDUSD facing bullish pressure, potential for further rise!

Today we take a look at AUDUSD. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups. AUDUSD...
iconMức độ liên quan cho đến khi2020-12-02
Chuyên gia phân tích:
2020-12-01T10:24:04

Forex forecast 12/01/2020 on AUD/USD, EUR/GBP, EUR/USD and Bitcoin from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of EUR/USD, EUR/GBP, AUD/USD and Bitcoin at the begonning of the new month...
iconMức độ liên quan cho đến khi2020-12-02
Chuyên gia phân tích:
2020-12-01T08:50:09

Forex forecast 11/30/2020 on EUR/USD, USD/CAD and AUD/USD and SP500 from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture od EUR/USD, USD/CAD and AUD/USD at the last trading day of the month November...
iconMức độ liên quan cho đến khi2020-12-01
Chuyên gia phân tích:
2020-11-30T09:08:13

Daily Video Analysis: XAUUSD is approaching resistance, potential for further drop!

Today we take a look at XAUUSD. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups. XAUUSD...
iconMức độ liên quan cho đến khi2020-12-01
Chuyên gia phân tích:
2020-11-30T09:05:16

Daily Video Analysis: AUDUSD facing bullish pressure, potential for further rise!

Today we take a look at AUDUSD. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups. AUDUSD...
iconMức độ liên quan cho đến khi2020-11-28
Chuyên gia phân tích:
2020-11-27T10:08:09

Forex forecast 11/27/2020 on USD/JPY, AUD/USD, Gold and SP500 from Sebastian Seliga

As the event calendar is empty today, let's take a look at the technical picture of USD/JPY, AUD/USD, Gold and SP500 in the last trading day of the week...
iconMức độ liên quan cho đến khi2020-11-28
Chuyên gia phân tích:
2020-11-27T08:01:13