logo

FX.co ★ Video Phân tích . Video ngoại hối dự đoán cho ngày hôm nay, podcast ngoại hối

Để thành công, một nhà giao dịch nên xác định rủi ro một cách nhất quán trước khi tham gia thị trường. Đó là lý do tại sao nó là cần thiết để có quyền truy cập ổn định vào tin tức mới. Phần video Phân tích cung cấp cho các nhà giao dịch tin tức tài chính mới nhất ở định dạng video. Thực tế là các bài đánh giá bằng video dễ hiểu và dễ hiểu hơn các bài viết. Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể nghe nói dưới dạng podcast bất kỳ lúc nào thuận tiện và không bị phân tâm vào những thứ khác. Bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng dựa trên thông tin dễ dàng tiếp cận và tạo ra sự hiểu biết chung về tình hình hiện tại trên thế giới.
Sắp xếp theo:
thời gian công bố
thời gian công bố
phổ biến

Forex forecast 06/27/2022 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USDX, Gold and Bitcoin from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USDX, Gold and Bitcoin...
iconMức độ liên quan cho đến khi2022-06-28
Chuyên gia phân tích:
2022-06-27T09:34:53

Video market update for June 27, 2022

Watch for buying opportunities on the NZD/USD...
iconMức độ liên quan cho đến khi2022-06-28
Chuyên gia phân tích:
2022-06-27T08:58:19

Video market update for June 24, 2022

Watch for buying opportunities on the dips on NZD/USD...
iconMức độ liên quan cho đến khi2022-06-25
Chuyên gia phân tích:
2022-06-24T11:04:56

Forex forecast 06/24/2022 USD/JPY, USD/CHF, USDX, SP500 and Bitcoin from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of USD/JPY, USD/CHF, USDX, SP500 and Bitcoin...
iconMức độ liên quan cho đến khi2022-06-25
Chuyên gia phân tích:
2022-06-24T08:59:16

Daily Video Analysis: USDJPY, H4 Bearish reversal opportunity

Today we take a look at USDJPY. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups...
iconMức độ liên quan cho đến khi2022-06-24
Chuyên gia phân tích:
2022-06-23T11:31:16

Video market update for June 23, 2022

Watch for selling opportunities on the intraday rallies on EUR/USD...
iconMức độ liên quan cho đến khi2022-06-24
Chuyên gia phân tích:
2022-06-23T08:52:09

Crude Oil, D1 Bearish Breakout Opportunity

Today we take a look at Crude Oil. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups...
iconMức độ liên quan cho đến khi2022-06-23
Chuyên gia phân tích:
2022-06-22T10:38:21

Video market update for June 22, 2022

Watch for buying opportunities on the pullbacks on USD/CHN...
iconMức độ liên quan cho đến khi2022-06-23
Chuyên gia phân tích:
2022-06-22T08:25:18

Daily Video Analysis: EURUSD, H4 Bearish reversal opportunity

Today we take a look at EURUSD. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups...
iconMức độ liên quan cho đến khi2022-06-22
Chuyên gia phân tích:
2022-06-21T10:49:36

Forex forecast 06/21/2022 EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, Gold and Bitcoin from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, Gold and Bitcoin...
iconMức độ liên quan cho đến khi2022-06-22
Chuyên gia phân tích:
2022-06-21T08:44:22