logo

FX.co ★ Tạp chí Nhà giao dịch. Phân tích và dự báo từ người dùng diễn đàn

Mỗi nhà giao dịch có kinh nghiệm đều có bí quyết giao dịch thành công và thu được lợi nhuận kếch xù của riêng mình. Không thể nắm bắt được thị trường và chiến lược chỉ như vậy. Chuyên môn chỉ có thể đạt được qua nhiều năm đào tạo. Mọi nhà giao dịch đều nên trải qua những thăng trầm. Trong phần Nhật ký giao dịch, bạn có thể tìm thấy tất cả các bài đăng phổ biến từ các tạp chí của nhà giao dịch trên diễn đàn.

Tốt nhất của hôm nay

Interlock's - Trading journal

Greetings and good morning to all of my respected forum mates and regular visitors from different places around the world. Hopefully, everyone is fine and enjoying your trading throughout this...
Tác giả: Interlock
2021-04-15

Shantiman Trading Journal

Today fundamental events Good morning my all valued traders, How are you all I hope everyone fine just a moment, I saw today macroeconomic calendar where I saw today early...
Tác giả: ShantiMan
2021-04-15

Rimi4x - Trading Journal

Greetings and good morning to all mates, visitors, and pioneers of the forum. Hopefully, you all will be fine and doing well in trading. The US Dollar Index was little...
Tác giả: Rimi4x
2021-04-15

SweetRose's - Trading journal

Hi, Friends Greetings to Everyone yesterday index market will be testing the new support zone and the major key pairs will hit the top resistance zone where the buyers will...
Tác giả: SweetRose
2021-04-15

Jaxson Trading Journal¹

GBPUSD Bullish Potential When US Bond Yields Are Not Attractive (Update: 15/04/2021) If detailed through the price movement on the H4 time frame, this GBPUSD potential, because it has been...
Tác giả: Jaxson
2021-04-15

fadila's - Trading journal

Hello everyone In today's post, we will update some of the pairs that have reached stages where we need to take an update so that we can track their movement...
Tác giả: fadilah
2021-04-15

Molly's trading journal

JOURNAL UPDATE ON 14TH OF APRIL, 2021 Hello, all. Greetings to you, dear dealers, readers, visitors and forum members. I always want to respect all forum members and I don't...
Tác giả: Molly
2021-04-15

HassaanAli's Trading Journal

Fundamental Impacts The oil market Crude inventories fell in recent weeks by 5. 9 million barrels, compared to expectations of a withdrawal of 2. 9 million barrels, due to news...
Tác giả: HassaanAli
2021-04-15

Aromakhan's - Trading journal

Update 15-04-2021 Hello good morning how are you all? I hope you all are fine. My trades are getting stuck very badly but unfortunately neither I can close them...
Tác giả: Aromakhan
2021-04-15

chiko's - Trading journal

USD-CHF ANALYSIS USD-CHF pair was experiencing a bullish bias on support area at 0. 91870 , at this support level we can see that on the daily time frame there...
Tác giả: chiko
2021-04-15