logo

FX.co ★ Kênh TV về ngoại hối. Báo cáo chuyên nghiệp về ngoại hối

Thị trường tài chính là nơi mà quy mô lợi nhuận của nhà đầu tư phụ thuộc vào tính kịp thời, liên quan và độ tin cậy của thông tin. Đội ngũ chuyên gia InstaForex giàu kinh nghiệm và có kỹ năng theo dõi tình hình kinh tế toàn cầu hàng ngày để khám phá các sự kiện quan trọng trong thị trường ngoại hối, hàng hóa và chứng khoán. Các thông tin được chọn được phân tích từ các quan điểm kỹ thuật và cơ bản. Tất cả các bài đánh giá video đều có trong phần Forex TV (kênh TV về ngoại hối).