logo

FX.co ★ GBP/CAD kiểm tra mức 1.6892 hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2020.

GBP/CAD kiểm tra mức 1.6892 hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2020.

GBP/CAD kiểm tra mức 1.6892 hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2020.

Theo biểu đồ 4 giờ, cặp GBP/CAD dường như đã sẵn sàng để kiểm tra mức 1.6892. Nếu mức này có thể dễ dàng phá vỡ, tỷ lệ cược là cặp đôi sẽ tiếp tục di chuyển xuống ít nhất để kiểm tra mức 1.6806 với điều kiện GBP/CAD không thoái lui lên trên và đóng cửa trên mức 1.6980.

(Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm)

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch