logo

FX.co ★ Phân tích kỹ thuật AUD / USD vào ngày 21 tháng 1 năm 2021

Phân tích kỹ thuật AUD / USD vào ngày 21 tháng 1 năm 2021

Phân tích kỹ thuật AUD / USD vào ngày 21 tháng 1 năm 2021

Tổng quát :

Cặp AUD / USD sẽ tiếp tục tăng từ mức 0,7733. Hỗ trợ được tìm thấy ở mức 0,7733, đại diện cho mức thoái lui Fibonacci 50% trong khung thời gian 1 giờ.

Giá có khả năng hình thành đáy kép. Hôm nay, hỗ trợ chính được nhìn thấy ở mức 0,7695, trong khi mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức 0,7733.

Theo đó, tỷ giá AUD / USD đang có dấu hiệu mạnh lên sau khi phá vỡ mức cao 0,7750.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy một phản ứng mạnh mẽ ngoài mức này để đẩy giá lên mức 0,7775 trước khi hỗ trợ tại mức 0,7733 (50% của mức thoái lui Fibonacci, hỗ trợ thấp theo chiều ngang).

Vì vậy, hãy mua trên mức 0,7750 với mục tiêu đầu tiên là mức 0,7806 để kiểm tra mức kháng cự hàng ngày 1 và di chuyển xa hơn lên mức 0,7828.

Ngoài ra, mức 0.7847 là một nơi tốt để chốt lời vì nó sẽ hình thành đỉnh kép mới trong cùng một khung thời gian.

Giữa các sự kiện trước đó, cặp tiền này vẫn đang trong xu hướng tăng; do đó, chúng tôi kỳ vọng cặp AUD / USD sẽ tăng từ mức 0,7733 lên mức 0,7847 trong năm ngày tới.

Đồng thời, trong trường hợp sự đảo chiều diễn ra và tỷ giá AUD / USD phá vỡ mức hỗ trợ 0,7695, sự sụt giảm tiếp tục xuống đến mức 0,7625 có thể xảy ra, điều này cho thấy thị trường giảm giá.

Khuyến nghị giao dịch:

  • Tỷ giá AUD / USD đã leo lên dọc theo kênh hỗ trợ dốc, dốc lên kể từ hai tuần, cặp này đã tăng ở một độ nghiêng thậm chí còn tham vọng hơn.
  • Theo các sự kiện trước, giá dự kiến sẽ duy trì trong mức 0,8 đến 0,83.
  • Giao dịch mua được khuyến nghị trên mức 0,7733 với mục tiêu đầu tiên là mức 0,7806. Động thái có khả năng tiếp tục trở lại điểm 0,7825 và xa hơn nữa đến điểm 0,7847.
  • Tuy nhiên, xu hướng giảm có thể bắt đầu từ mức 0,7695 với 0,7660 và 0,7625 được coi là mục tiêu.
* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch