logo

FX.co ★ Tỷ giá GBP/CHF đang tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng tăng dần, có khả năng tăng trở lại!

Tỷ giá GBP/CHF đang tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng tăng dần, có khả năng tăng trở lại!

Tỷ giá GBP/CHF đang tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng tăng dần, có khả năng tăng trở lại!

Giá đang tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng tăng dần của chúng tôi và hỗ trợ đầu tiên tại mức 1.21258, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,8% và phần mở rộng Fibonacci 100% của chúng tôi. Giá có thể bật lên tại mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi và tăng thêm về phía kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại mức 1.21967, phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 78,6% của chúng tôi. Cũng cần lưu ý rằng giá tiếp tục giữ trên đám mây Ichimoku, điều này cho thấy áp lực tăng phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi.

Khuyến nghị giao dịch

Gia nhập vào thị trường: 1.21258

Lý do gia nhập:

Fibonacci 100% mở rộng, Fibonacci 61.8% thoái lui và hỗ trợ pullback ngang

Chốt lời: 1.21967

Lý do Chốt lời:

Fibonacci 78,6% mở rộng và kháng cự cao xoay ngang

Cắt lỗ: 1.20807

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci 161,8% mở rộng và hỗ trợ thấp dao động ngang

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch