logo

FX.co ★ USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp

USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp

USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp

Giá đang đối mặt với áp lực giảm từ mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi phù hợp với mức kháng cự pullback ngang và mức thoái lui fibonacci 23,6%, nơi chúng ta có thể thấy mức giảm thêm xuống mục tiêu hỗ trợ đầu tiên. Đám mây Ichimoku cũng đang cho thấy dấu hiệu của áp lực giảm giá, phù hợp với xu hướng giảm giá của chúng tôi.

Khuyến nghị giao dịch

Gia nhập vào thị trường: 103.716

Lý do gia nhập:

mức kháng cự pullback ngang và mức thoái lui fibonacci 23,6%

Chốt lời: 103.480

Lý do Chốt lời:

fibonacci thoái lui 78,6% , hỗ trợ thấp dao động ngang

Cắt lỗ: 103.807

Lý do cắt lỗ:

Mức thoái lui fibonacci 50%, phần mở rộng fibonacci 61,8%, mức kháng cự cao dao động ngang

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch