logo

FX.co ★ EUR/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp

EUR/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp

EUR/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp

Giá đang đối mặt với áp lực giảm giá từ ngưỡng kháng cự đầu tiên của chúng tôi phù hợp với mức kháng cự cao dao động ngang của chúng tôi và mức thoái lui fibonacci 78,6%, nơi chúng tôi có thể thấy một sự giảm thêm đến mục tiêu hỗ trợ đầu tiên . Đám mây Ichimoku cũng đang cho thấy dấu hiệu của áp lực giảm giá, phù hợp với xu hướng giảm giá của chúng tôi.

Khuyến nghị giao dịch

Gia nhập vào thị trường: 126.325

Lý do gia nhập:

mức kháng cự cao dao động ngang và mức thoái lui fibonacci 78,6%

Chốt lời: 125.158

Lý do Chốt lời:

fibonacci thoái lui 50% , fibonacci mở rộng 100%

Cắt lỗ: 126,916

Lý do cắt lỗ:

kháng cự pullback ngang

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch