logo

FX.co ★ NZD/JPY đang thử nghiệm mức hỗ trợ, khả năng bị đẩy lại!

NZD/JPY đang thử nghiệm mức hỗ trợ, khả năng bị đẩy lại!

NZD/JPY đang thử nghiệm mức hỗ trợ, khả năng bị đẩy lại!

Giá đang kiểm tra mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi phù hợp với kênh tăng dần của chúng tôi, chồng lên mức hỗ trợ theo chiều ngang, phần fibonacci mở rộng 78,6% và mức fibonacci thoái lui 23,6%, nơi chúng ta có thể thấy giá có khả năng tăng trên mức này. Đám mây Ichimoku cũng đang cho thấy dấu hiệu của áp lực tăng giá, phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi.

Khuyến nghị giao dịch

Gia nhập vào thị trường: 74.579

Lý do gia nhập:

kênh tăng dần, chồng lên mức hỗ trợ theo chiều ngang, phần fibonacci mở rộng 78,6% và fibonacci thoái lui 23,6%

Chốt lời: 74,903

Lý do Chốt lời:

dao độn ngang mức kháng cự cao

Cắt lỗ: 74.386

Lý do cắt lỗ:

hỗ trợ thấp theo phương ngang, mức fibonacci thoái lui 38,2%

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch