logo

FX.co ★ Tỷ giá GBP/AUD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá GBP/AUD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá GBP/AUD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Giá tiếp tục giữ trên ngưỡng hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần và đám mây Ichimoku, cho thấy áp lực tăng phù hợp với xu hướng tăng của chúng tôi. Chúng tôi có khả năng thấy một sự phục hồi tại mức hỗ trợ đường xu hướng tăng dần và hỗ trợ đầu tiên ở mức 1.79300, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 61,8% và phần Fibonacci mở rộng 78,6%, đồng thời đẩy lên mức kháng cự đầu tiên ở mức 1.80156, phù hợp với mức Fibonacci mở rộng 50% và kháng cự cao dao động ngang của chúng tôi.

Khuyến nghị giao dịch

Gia nhập vào thị trường: 1.79300

Lý do gia nhập:

Phần Fibonacci mở rộng 78,6%, mức Fibonacci thoái lui 61,8% và hỗ trợ pullback ngang

Chốt lời: 1.80156

Lý do Chốt lời:

Phần Fibonacci mở rộng 50% và mức kháng cự cao dao động ngang

Cắt lỗ: 1.78775

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci mở rộng 127,2% và hỗ trợ thấp dao động ngang

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch