logo

FX.co ★ Tỷ giá EUR/JPY đã vượt qua ngưỡng kháng cự của đường xu hướng! Khả năng sẽ tăng hơn nữa!

Tỷ giá EUR/JPY đã vượt qua ngưỡng kháng cự của đường xu hướng! Khả năng sẽ tăng hơn nữa!

Tỷ giá EUR/JPY đã vượt qua ngưỡng kháng cự của đường xu hướng! Khả năng sẽ tăng hơn nữa!

Giá đảo chiều và phá vỡ trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng tăng dần (hiện là hỗ trợ). Có thể tiếp tục đẩy lên trên mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 126,271 đối với mức kháng cự đầu tiên tại mức 126,523. Chỉ báo RSI cũng phản ứng trên mức hỗ trợ nơi giá đã tăng trong quá khứ.

Khuyến nghị giao dịch

Gia nhập vào thị trường: 126.271

Lý do gia nhập:

Fibonacci thoái lui 61,8% , hỗ trợ của đường xu hướng giảm dần

Chốt lời: 126.523

Lý do Chốt lời:

Fibonacci thoái lui -27,2% , kháng cự cao dao động ngang

Cắt lỗ: 126.147

Lý do cắt lỗ:

Hỗ trợ thấp dao động ngang

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch