logo

FX.co ★ Tỷ giá GBP/NZD đang tiếp cận hỗ trợ đầu tiên, có tiềm năng tăng giá!

Tỷ giá GBP/NZD đang tiếp cận hỗ trợ đầu tiên, có tiềm năng tăng giá!

Tỷ giá GBP/NZD đang tiếp cận hỗ trợ đầu tiên, có tiềm năng tăng giá!

Giá đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 61,8%, phần Fibonacci mở rộng 100%, 61,8% và hỗ trợ pullback phương ngang của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy một sự phục hồi và tăng hơn nữa đối với mức kháng cự đầu tiên tại mức 1,94184, phù hợp với phần Fibonacci mở rộng 50% và mức kháng cự cao xoay ngang của chúng tôi. Giá cũng đang giữ trên đám mây Ichimoku, cho thấy áp lực tăng phù hợp với phân tích của chúng tôi.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh tại: 1.93350

Lý do gia nhập:

Fibonacci thoái lui 61,8% , Fibonacci mở rộng 100%, 61,8% và hỗ trợ pullback phương ngang

Chốt lời tại: 1,94184

Lý do Chốt lời:

Phần Fibonacci mở rộng 50% và mức kháng cự cao xoay ngang

Cắt lỗ: 1,92655

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci mở rộng 127,2% và hỗ trợ thấp xoay ngang

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch