logo

FX.co ★ Tín hiệu giao dịch cho AUD / USD từ ngày 23 - 24 tháng 2 năm 2021: Bán dưới mức 0,7934

Tín hiệu giao dịch cho AUD / USD từ ngày 23 - 24 tháng 2 năm 2021: Bán dưới mức 0,7934

Tín hiệu giao dịch cho AUD / USD từ ngày 23 - 24 tháng 2 năm 2021: Bán dưới mức 0,7934

Đồng đô la Úc (AUD / USD), là một trong những đồng tiền hoạt động tốt nhất cùng với bảng Anh, hiện đang giao dịch với đồng tiền Hoa Kỳ ở khu vực 0,7933, mức cao nhất trong ba năm.

Động lực tích cực của đồng Aussie được hỗ trợ bởi sự phục hồi của giá hàng hóa, với giá vàng bật lại trên mức 1.800 USD.

Tỷ giá AUD / USD đang giao dịch gần mức nguy hiểm +2/8 tại giá trị 0,7934, mức này là vùng quá mua cực độ, với xác suất điều chỉnh đột ngột cao.

Trong biểu đồ 4 giờ, chỉ báo Eagle nằm trong vùng quá mua, có khả năng điều chỉnh ngay lập tức trong vài giờ tới.

Do đó, khuyến nghị của chúng tôi là bán dưới đường "chết người" +2/8, dưới mức 0,7934. Nếu giá vượt trên mức này, chúng ta phải đợi nó quay trở lại khu vực bên dưới để mở lệnh bán.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị bán dưới mức 0,7934 với các mục tiêu là 0,7873 và 0,7830 trong khu vực này là đường SMA 21, nó có thể mang đến sự phục hồi kỹ thuật.

Các mức hỗ trợ và kháng cự trong 23-24 tháng 2 năm 2021

Kháng cự (1) 0,7942

Kháng cự (2) 0,7975

Kháng cự (3) 0,8005

Hỗ trợ (1) 0,7868

Hỗ trợ (2) 0,7822

Hỗ trợ (3) 0,7776

***********************************************************

Mẹo giao dịch cho AUD / USD từ ngày 23 - 24 tháng 2 năm 2021

Bán dưới mức xung quanh mốc 0,7934 (đường nguy hiểm +2/8) với chốt lời ở mức 0,7873 và 0,7830 (SMA 21), dừng lỗ trên mức 0,7975.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch