logo

FX.co ★ Tỷ giá EUR/USD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá EUR/USD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá EUR/USD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Giá đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại mức 1.21277, phù hợp với mức Fibonacci mở rộng 100%, mức fibonacci thoái lui 61,8% và hỗ trợ pullback phương ngang của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy một sự bật lại và tăng hơn nữa đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại mức 1.22067, phù hợp với phần Fibonacci mở rộng 100% và mức fibonacci thoái lui 127,2%. Giá cũng đang được giữ trên đám mây Ichimoku và đường EMA 20 , cho thấy áp lực tăng giá phù hợp với phân tích của chúng tôi.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.21277

Lý do vào lệnh:

Mức Fibonacci mở rộng 100%, mức fibonacci thoái lui 61,8% và hỗ trợ pullback phương ngang

Chốt lời: 1.22067

Lý do Chốt lời:

Fibonacci mở rộng 100% và fibonacci thoái lui 127,2%

Cắt lỗ: 1.20981

Lý do cắt lỗ:

hỗ trợ trùng phương ngang, fibonacci thoái lui 50%

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch