logo

FX.co ★ Tỷ giá USD/CAD đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp!

Tỷ giá USD/CAD đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp!

Tỷ giá USD/CAD đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp!

Tỷ giá USD/CAD đang đối mặt với áp lực giảm giá từ mức kháng cự đầu tiên tại giá trị 1.2637, phù hợp với mức fib thoái lui 38,2% và mức kháng cự cao dao động ngang. Chúng ta có thể thấy sự sụt giảm hơn nữa dưới mức này đối với hỗ trợ thứ nhất, nơi có mức fib thoái lui 127%. EMA cũng cho thấy giá có thể giảm hơn nữa.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.2638

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 38,2%

Chốt lời: 1.2571

Lý do Chốt lời:

fib thoái lui 127%

Cắt lỗ: 1.2674

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci thoái lui 61,8%

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch