logo

FX.co ★ Tỷ giá EUR/CAD đang được giữ bên dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần! Khả năng giảm thêm nữa!

Tỷ giá EUR/CAD đang được giữ bên dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần! Khả năng giảm thêm nữa!

Tỷ giá EUR/CAD đang được giữ bên dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần! Khả năng giảm thêm nữa!

Giá được dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần. Có thể có một đợt pullback ngắn hạn trong ngày dưới ngưỡng kháng cự đầu tiên tại mức 1.53441 hướng tới hỗ trợ thứ nhất tại mức 1.52940. Chỉ báo Stochastics kiểm tra mức kháng cự nơi giá cũng từng tăng trong quá khứ

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.53441

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 78,6% , kháng cự đường xu hướng giảm dần

Chốt lời: 105.241

Lý do Chốt lời:

Fibonacci thoái lui 61,8%

Cắt lỗ: 1.53680

Lý do cắt lỗ:

Xoay vòng vừa xuất hiện ở mức cao

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch