logo

FX.co ★ Tỷ giá NZD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng hơn nữa!

Tỷ giá NZD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng hơn nữa!

Tỷ giá NZD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng hơn nữa!

Tỷ giá NZD/JPY đang phải đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ thứ nhất tại 77,685, phù hợp với mức fibonacci thoái lui 61,8%, mức hỗ trợ đáy đảo chiều nằm ngang và phần fibonacci mở rộng 127,2%. Chúng ta có thể thấy sự phục hồi trên mức hỗ trợ đầu tiên hướng đến mức kháng cự đầu tiên tại 78,493, trùng với mức thoái lui 61,8%, phần fibonacci mở rộng 161,8% và mức kháng cự đỉnh đảo chiều nằm ngang. Chỉ báo Stochastics cũng cho thấy giá đang tăng vì nó vừa thoát ra khỏi mức hỗ trợ 10,60.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 77.685

Lý do vào lệnh:

fibonacci thoái lui 61,8% , fibonacci thoái lui 127,2% , hỗ trợ đáy đảo chiều nằm ngang

Chốt lời: 78.493

Lý do Chốt lời:

Mức kháng cự đỉnh đảo chiều nằm ngang, mức fibonacci thoái lui 61,8%, phần fibonacci mở rộng 161,8%

Cắt lỗ: 77.073

Lý do cắt lỗ:

Hỗ trợ đáy đảo chiều nằm ngang, mức fibonacci thoái lui 61,8%

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch