logo

FX.co ★ Tỷ giá GBP/JPY đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa

Tỷ giá GBP/JPY đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa

Tỷ giá GBP/JPY đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa

Tỷ giá GBP/USD đang đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 148,727, phù hợp với mức fibonacci thoái lui 61,8%, phần fibonacci mở rộng 78,6% và mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang. Giá có thể bật lên mức kháng cự đầu tiên tại 149,297, nơi nó trùng với mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang cũng như phần fibonacci mở rộng 61,8%. Nếu giá phá vỡ hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ thứ 2, nơi nó trùng với hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang cũng như fibonacci mở rộng 127,2% và fibonacci thoái lui 61,89%. Giá cũng đang giữ trên đường EMA, cho thấy áp lực tăng giá.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 148.727

Lý do vào lệnh:

Hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, mức fibonacci thoái lui 61,8% và phần fibonacci mở rộng 78,6%

Chốt lời: 149.297

Lý do Chốt lời:

Kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang, fib mở rộng 61,8%

Cắt lỗ: 148.275

Lý do cắt lỗ:

Hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, fibonacci mở rộng 127,2% và fibonacci thoái lui 61,8%

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch