logo

FX.co ★ Tỷ giá AUD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá AUD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá AUD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá khi nó tiếp tục giữ trên cả đường xu hướng tăng dần và đường hỗ trợ trung bình động, phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi. Chúng tôi thấy có khả năng có một sự phục hồi ở mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 83,375, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 23,6%, 38,2% và phần Fibonacci mở rộng 61,8% và mức tăng thêm nữa đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 84,324, phùi hợp với mức Fibonacci thoái lui 78,6% và mức Fibonacci mở rộng 127,2%.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 83.375

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 23,6%, 38,2% , Fibonacci mở rộng 61,8% và hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang

Chốt lời: 84.324

Lý do Chốt lời:

Fibonacci thoái lui 78,6% , Fibonacci mở rộng 127,2% và kháng cự pullback phương ngang

Cắt lỗ: 82,691

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci thoái lui 61,8% và hỗ trợ đáy đảo chiều theo phương ngang

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch