logo

FX.co ★ Kế hoạch giao dịch cho Bitcoin vào ngày 25 tháng 3 năm 2021

Kế hoạch giao dịch cho Bitcoin vào ngày 25 tháng 3 năm 2021

Kế hoạch giao dịch cho Bitcoin vào ngày 25 tháng 3 năm 2021

Quan điểm kỹ thuật:

Bulls của Bitcoin có thể quay trở lại sau khi đạt mức thấp xung quanh mốc 51.500 đô la vào ngày hôm nay và đang tìm cách đẩy cao hơn mốc 61.780 đô la để hoàn thành xu hướng chung đã được bắt đầu kể từ lúc đạt mức thấp nhất 3.850 đô la vào tháng 3 năm 2020. Khả năng tăng cao hơn nữa vẫn còn cho đến khi giá ở trên mức thấp là 43.000 đô la, nhưng xin vui lòng lưu ý rằng sau này tiền điện tử có thể tạo ra một sự sụt giảm điều chỉnh quan trọng.

Bitcoin được cho là đang giao dịch ở mức cao nhất trong ngày quanh mức 52.700 đô la vào thời điểm viết bài này khi Bulls vẫn sẵn sàng đẩy cao hơn mức 61.780 đô la trong thời gian tới. Cũng lưu ý rằng sự tích lũy từ một bên giữa 45,000 đô la và 55,000 đô la vẫn có thể xảy ra trước khi phá vỡ mức cao hơn. Hỗ trợ ngay lập tức ở mốc 43.000 đô la, trong khi mức kháng cự vẫn còn nguyên tương ứng xung quanh mức 62.000 đô la .

Xu hướng lớn hơn từ mức thấp nhất 3.850 đô la được đánh dấu vào tháng 3 năm 2020 có thể gần kết thúc / hoàn thành với một mức cao hơn trên mức 61.780 đô la. Một đợt pullback sau đó có thể kéo giá trở lại mức 40.000 đô la / 42.000 đô la trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Nếu giá giảm xuống dưới 43.000 đô la từ đây, hỗ trợ tiếp theo trong tương lai sẽ hướng tới mức 37.000 đô la .

Kế hoạch giao dịch:

Duy trì mua với mức dừng tại @ 43.000 đô la, mục tiêu trên mức 62.000 đô la.

Chúc bạn may mắn!

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch