logo

FX.co ★ Tỷ giá AUD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá AUD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá AUD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ đầu tiên phù hợp với mức fibonacci mở rộng 100% và fibonacci thoái lui 61,8% . Giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ đầu tiên trước khi đẩy lên cao hơn đối với mức kháng cự thứ nhất cùng với mức kháng cự của đỉnh đảo chiều phương ngang và phần fibonacci mở rộng 78,6%. Nếu tỷ giá giảm qua mức hỗ trợ đầu tiên, giá có thể bị đẩy xuống mức hỗ trợ thứ 2, phù hợp với mức fibonacci thoái lui 50% và mức fibonacci mở rộng 161,8%. EMA cũng nằm dưới giá, báo hiệu áp lực tăng giá.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 83.747

Lý do vào lệnh:

Hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, mức fibonacci mở rộng 100% , fibonacci thoái lui 61,8%

Chốt lời: 84.428

Lý do Chốt lời:

Kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang, fibonacci mở rộng 78,6%

Cắt lỗ: 83.337

Lý do cắt lỗ:

Hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, mức fibonacci thoái lui 50%, mức fibonacci mở rộng 161,8%

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch