logo

FX.co ★ Bitcoin cố gắng đột phá mới!

Bitcoin cố gắng đột phá mới!

Bitcoin giao dịch ở mức 59,622 và nó cố gắng loại bỏ một vùng kháng cự mạnh để có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại tại mức 61,788. Xu hướng nghiêng về giá tăng, vì vậy giá có thể sớm kéo dài đà tăng.

Tỷ giá BTC / USD đã không thể đạt được sự điều chỉnh lớn hơn, vì vậy tiền điện tử có thể tiếp tục xu hướng tăng chính của nó, là chuyển động đi lên. Về mặt kỹ thuật, giá di chuyển cao hơn trong kênh tăng, do đó, triển vọng vẫn tăng miễn là tỷ giá nằm trong mô hình này.

Tỷ giá BTC / USD vẫn tiếp tục hoạt động!

Xem thêm: Bạn có thể mở tài khoản giao dịch tại đây.
Bitcoin cố gắng đột phá mới!

Tỷ giá BTC / USD đóng cửa trên ngưỡng kháng cự tĩnh R1 (59.367) vào sáng sớm báo hiệu những người mua mạnh trong ngắn hạn. Bây giờ, mức 60,100 được coi là mức kháng cự mạnh, vì vậy chỉ có một sự phá vỡ mới có thể báo hiệu một sự gia tăng tiếp theo.

Tỷ giá cũng vượt qua đường Fibonacci 150%. Việc nhảy vọt, đóng cửa và ổn định trên mức 60,100 có thể đưa ra một tín hiệu tăng giá mới.

Triển vọng Bitcoin!

Việc đóng cửa tăng giá trên mức 60.100 có thể được coi là tín hiệu tăng giá với mục tiêu tăng giá tại R2 (62.950).

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch