logo

FX.co ★ Tín hiệu giao dịch cho EUR / USD vào ngày 04-05 tháng 5 năm 2021: Bán dưới mức 1.2080

Tín hiệu giao dịch cho EUR / USD vào ngày 04-05 tháng 5 năm 2021: Bán dưới mức 1.2080

Tín hiệu giao dịch cho EUR / USD vào ngày 04-05 tháng 5 năm 2021: Bán dưới mức 1.2080

Các mức hỗ trợ và kháng cự từ ngày 04-05 tháng 5 năm 2021

Kháng cự (1) 1.2060

Kháng cự (2) 1.2089

Kháng cự (3) 1.2107

*******************

Hỗ trợ (1) 1.2026

Hỗ trợ (2) 1.1988

Hỗ trợ (3) 1.1963

***********************************************************

Mẹo giao dịch cho EUR / USD từ ngày 04-05 tháng 5 năm 2021

Bán nếu tỷ giá pullback ở mức 1.2085 (Mức kháng cự mạnh và 6/8 của Murray) với chốt lời tại mức 1.2024 (5/8) và mức 1.1970 (4/8), cắt lỗ phía trên mức 1.2120.

Bán dưới mức 1.2025 (hỗ trợ mạnh), chốt lời tại mức 1.1926 (EMA 200), cắt lỗ trên mức 1.2070.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch