logo

FX.co ★ Phân tích sóng Elliott của Ripple vào ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phân tích sóng Elliott của Ripple vào ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phân tích sóng Elliott của Ripple vào ngày 5 tháng 5 năm 2021

Chúng tôi hiện đang thấy hai trường hợp có thể xảy ra đối với Ripple. Trường hợp đầu tiên cho thấy Ripple đang trong một đợt điều chỉnh từ mức đỉnh 1,9670. Chúng ta đã thấy sóng A giảm xuống đến mức 1.1290 và sóng B vừa hoàn thành tại mức 1.6674 và sóng C hiện đang chuyển động cho sự suy giảm gần mức 0,8294 để hoàn thành sóng 4 và tạo tiền đề cho một đợt thúc đẩy tăng mới trong sóng 5 cao hơn lên đến mức 3,3170.

Trường hợp thứ hai cho thấy rằng sóng 4 đã hoàn thành với sự thử nghiệm của mức 0,9150 và sóng 5 cao hơn lên đến mức 3,3170 đã bắt đầu hoạt động. Dưới mức này, chúng ta thấy sóng 1 / đã hoàn thành ở mức đỉnh 1.6674 và sóng 2 / hiện đang chuyển động để giảm xuống đến mức 1.2024 và thậm chí có thể gần hơn đến mức 1.0760 trước khi đợt tăng tiếp theo cao hơn.

Bất kể tình huống nào trong số hai trường hợp trên chứng minh là đúng, thì kết quả cuối cùng đều sẽ là một đợt tăng giá cuối cùng lên trên đỉnh của sóng 3 tại mức 1,9670.

Khuyến nghị giao dịch:

Mua 50% vị thế thông thường gần mức 1,2024 và 50% cuối cùng gần mức 0,8295 nếu tỷ giá được nhìn thấy hoặc gần như phá vỡ trên mức 1,9670 cho đợt thúc đẩy gia tăng tiếp theo trên mức 1,9670.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch