logo

FX.co ★ Phân tích kỹ thuật của tỷ giá Ethereum vào ngày 4 tháng 5 năm 2021

Phân tích kỹ thuật của tỷ giá Ethereum vào ngày 4 tháng 5 năm 2021

Phân tích kỹ thuật của tỷ giá Ethereum vào ngày 4 tháng 5 năm 2021

Quay trở lại vào tháng 2, chúng tôi đã cho thấy rằng tỷ giá Ethereum đã thoát ra khỏi mô hình Cốc và Tay cầm (Cup with Handle) trong 3 năm ở mức 1.384,78, điều này đã kêu gọi một cuộc tăng giá lên mức 2.674 hoặc thậm chí có thể gần hơn với mức 3.474 nếu mức mục tiêu của mô hình Cốc và Tay cầm (Cup with Handle) kéo dài hiệu lực. Đây chính xác là những gì đã xảy ra và hiện tại chúng ta đã thấy một sự kiểm tra của mô hình Cốc và Tay cầm mở rộng ở mức 3.474 và bây giờ chúng ta nên mong đợi một sự điều chỉnh mạnh mẽ trong những tuần tới. Sự điều chỉnh này có thể sẽ chạm mức 2.174 và thậm chí có thể là 50% của mục tiêu điều chỉnh ở mức 1.773 trước khi tăng cao hơn.

Điều đó nói rằng, kết quả điều chỉnh luân phiên này là một tam giác tích lũy. Trong trường hợp này, chúng ta không nên mong đợi sự điều chỉnh sâu hơn mức 2,674 mà thay vào đó, hãy sử dụng hết thời gian trong một sự nghiêng về hướng tích lũy.

Khuyến nghị giao dịch:

Đã đến lúc mở vị thế bán từ mức 1.385

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch