logo

FX.co ★ Phân tích kỹ thuật cặp tiền EUR/USD ngày 01/05/2021

Phân tích kỹ thuật cặp tiền EUR/USD ngày 01/05/2021

Triển vọng thị trường kỹ thuật:

Cặp EUR/USD đã quá yếu để có thể vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng ở mức 1.2154 - 1.2178 và hiện đang đi lại con đường cũ. Bear đã cố gắng đẩy giá về phía hỗ trợ kỹ thuật ở mức 1.2079, nhưng nó dễ bị can thiệp, vì vậy mục tiêu tiếp theo cho thấy ở mức 1.1991. Nếu mức này bị phá vỡ, thì cặp tiền này sẽ rơi khỏi vùng hợp nhất và có thể bắt đầu đợt giảm sâu hơn. Mục tiêu của đợt giảm giá là 1,1927 và 1,1914.

Điểm tổng hợp hàng tuần:

WR3 - 1.2222

WR2 - 1.2184

WR1 - 1.2087

Tổng hợp tuần - 1.2051

WS1 - 1.1952

WS2 - 1.1919

WS3 - 1.1817

Khuyến nghị giao dịch:

Biểu đồ khung thời gian hàng tuần cho thấy chu kỳ điều chỉnh ngược xu hướng vẫn đang diễn ra, nhưng nếu đường xu hướng trên biểu đồ khung thời gian hàng ngày bị can thiệp, thì có thể coi là đã hoàn thành xu hướng tăng. Chu kỳ điều chỉnh vẫn chưa được hoàn thành, vì mức quan trọng đối với bull nằm ở 1.1608. Miễn là thị trường giao dịch trên mức này, thì xu hướng tăng vẫn xuất hiện và nên sử dụng tất cả các sóng giảm để mở thế mua.

Xem thêm: Bạn có thể mở tài khoản giao dịch tại đây.
Phân tích kỹ thuật cặp tiền EUR/USD ngày 01/05/2021

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch