logo

FX.co ★ Tỷ giá GBP/AUD hoạt động bên dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần. Sự sụt giảm sắp đến!

Tỷ giá GBP/AUD hoạt động bên dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần. Sự sụt giảm sắp đến!

Tỷ giá GBP/AUD hoạt động bên dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần. Sự sụt giảm sắp đến!

Tỷ giá GBP/AUD đang hoạt động bên dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần. Giá có thể đẩy xuống đến mức hỗ trợ đầu tiên phù hợp với mức hỗ trợ của đáy đảo chiều nằm ngang cũng như mức Fibonacci mở rộng 100%. RSI cũng đang đối mặt với áp lực giảm giá từ ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.80259

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 78,6% , kháng cự của đường xu hướng giảm dần

Chốt lời: 1.79303

Lý do Chốt lời:

mức Fibonacci mở rộng 100%

Cắt lỗ: 1.80612

Lý do cắt lỗ:

Kháng cự đỉnh đảo chiều nằm ngang, Fibonacci mở rộng 78,6%

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch