logo

FX.co ★ GBPNZD đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng tiếp tục giảm giá!

GBPNZD đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng tiếp tục giảm giá!

GBPNZD đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng tiếp tục giảm giá!

Giá đang đối mặt với áp lực giảm từ mức kháng cự cao dao động ngang, phù hợp với mức hồi qui Fibonacci 127,2% và Fibonacci mở rộng 127,2%. Giá có thể đẩy xuống mức hỗ trợ đầu tiên phù hợp với mức hỗ trợ thấp dao động ngang, trùng với mức hồi qui Fibonacci 61,8% và Fibonacci mở rộng 61,8%. Nếu giá đẩy lên hơn nữa thì nó có thể đối mặt với kháng cự từ kháng cự kéo lùi ngang cùng với mức Fibonacci mở rộng 61,8% và mức Fibonacci hồi qui 61,8%. Stochastics đang đối mặt với ngưỡng kháng cự từ mức 90,29, có khả năng giảm tiếp.

Khuyến nghị giao dịch

Nhập lệnh: 1.93342

Lý do nhập lệnh:

Mức kháng cự cao theo chiều ngang, Fibo hồi qui 127.2%, Fibo mở rộng 127.2%

Chốt lời: 1.92320

Lý do chốt lời:

Hỗ trợ kéo lùi theo chiều ngang, Fibo mở rộng 61.8%, Fibo hồi qui 61.8%

Cắt lỗ: 1.93731

Lý do cắt lỗ:

Kháng cự kéo lùi theo chiều ngang, Fibo hồi qui 61.8%, Fibo mở rộng 61.8%

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch