logo

FX.co ★ Tỷ giá GBP/AUD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá GBP/AUD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá GBP/AUD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá đang đối mặt với áp lực tăng giá khi nó tiếp tục được giữ bên trên đường xu hướng tăng dần và mức hỗ trợ của đám mây Ichimoku, tương thích với xu hướng tăng giá của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy giá bật lên ở mức hỗ trợ đầu tiên, trùng khớp với mức Fibonacci thoái lui 61.8%, mức Fibonacci mở rộng 100% và hỗ trợ pullback ngang của chúng tôi, và tiếp tục tăng về phía kháng cự thứ nhất, phù hợp với mức Fibonacci mở rộng 61.8% và mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang.

Khuyến nghị giao dịch

Điểm vào lệnh: 1.82357

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 61.8%, Fibonacci mở rộng 100% và hỗ trợ pullback ngang

Chốt lời: 1.83023

Lý do Chốt lời:

Fibonacci mở rộng 61.8% và kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang

Cắt lỗ: 1.82036

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci thoái lui 78.6%, Fibonacci mở rộng 78.6%, 161.8% và hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch