logo

FX.co ★ Tỷ giá GBP/NZD đang tiếp cận đường xu hướng tăng dần! Tiềm năng cho sự bật lên!

Tỷ giá GBP/NZD đang tiếp cận đường xu hướng tăng dần! Tiềm năng cho sự bật lên!

Tỷ giá GBP/NZD đang tiếp cận đường xu hướng tăng dần! Tiềm năng cho sự bật lên!

Tỷ giá đang đối mặt với áp lực tăng khi nó tiếp tục được giữ bên trên đường xu hướng tăng dần và mức hỗ trợ của đám mây Ichimoku, phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi. Chúng ta có khả năng thấy một sự đảo chiều ở mức hỗ trợ thứ nhất, trùng khớp với mức Fibonacci thoái lui 61.8%, mức Fibonacci mở rộng 61.8% và mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, và tiếp tục tăng lên hướng đến mức kháng cự thứ nhất, trùng khớp với mức Fibonacci mở rộng 61.8% và mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang.

Khuyến nghị giao dịch

Điểm vào lệnh: 1.97019

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 61.8%, Fibonacci mở rộng 61.8% và hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang

Chốt lời: 1.97718

Lý do Chốt lời:

Fibonacci mở rộng 61.8% và kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang

Cắt lỗ: 1.96725

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci mở rộng 100% và hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch