logo

FX.co ★ Tỷ giá GBP/CAD đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp!

Tỷ giá GBP/CAD đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp!

Tỷ giá GBP/CAD đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm tiếp!

Tỷ giá đang đối mặt với áp lực giảm từ mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang cùng với mức Fibonacci thoái lui 61.8% và Fibonacci mở rộng 100%. Giá có thể đẩy xuống đến mức Fibonacci mở rộng 127.2%, Fibonacci thoái lui 161,8% và mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang. Nếu giá phá vỡ và đóng cửa trên mức kháng cự đầu tiên, thì tỷ giá có thể phải đối mặt với sự kháng cự từ mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang cùng với mức Fibonacci mở rộng 161.8%. Đám mây Ichimoku cũng ở trên mức giá, cho thấy áp lực giảm giá.

Khuyến nghị giao dịch

Điểm vào lệnh: 1.71108

Lý do vào lệnh:

Mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang, Fibonacci mở rộng 100%, Fibonacci thoái lui 61.8%

Chốt lời: 1.70326

Lý do Chốt lời:

Hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, mức Fibonacci thoái lui 161.8%, mức Fibonacci mở rộng 127.2%

Cắt lỗ: 1.71539

Lý do cắt lỗ:

Mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang, Fibonacci mở rộng 161.8%

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch