logo

FX.co ★ Tín hiệu giao dịch cho BTC / USD (Bitcoin), từ ngày 10 - 11 tháng 6 năm 2021: Phạm vi

Tín hiệu giao dịch cho BTC / USD (Bitcoin), từ ngày 10 - 11 tháng 6 năm 2021: Phạm vi

Tín hiệu giao dịch cho BTC / USD (Bitcoin), từ ngày 10 - 11 tháng 6 năm 2021: Phạm vi

Trong những giờ đầu của phiên giao dịch Mỹ, BTC / USD (Bitcoin) đang giao dịch trên mức murray 2/8 xung quanh vùng 37,500, mức cao nhất của cặp tiền trong hơn một tuần. Khi chạm đến mức đáy 31,250, giá tiếp tục đảo chiều đi lên, lúc này sẽ đối mặt với đỉnh của mô hình kỹ thuật.

Mặt khác, thị trường tiền mã hóa đang mất đi sự lạc quan đặc trưng cho nó, vì một số nhà giao dịch và nhà đầu tư tin rằng giá Bitcoin có thể giảm xuống dưới mức tâm lý 30,000 đô la.

Mặt khác, ở cấp độ kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy sự tích lũy mạnh mẽ trên murray 1/8 , nó đã để lại một mô hình 3 đáy. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường không có ý định rời khỏi mức giá này. Đây được cho là một mức giá tốt của BTC. Do đó, chúng ta có thể mua với mục tiêu tại đường EMA 200 quanh mức 41,617 trong ngắn hạn.

Nếu bạn nhìn vào biểu đồ, Bitcoin đã được giao dịch trong một hình chữ nhật có phạm vi từ 31,150 đến 38,500. Điều đó có nghĩa là nếu BTC tích lũy trên mức này, có thể có một động lực tăng giá mạnh đến vùng murray 4/8, trùng với mức tâm lý 50,000 đô la.

Khuyến nghị của chúng tôi là mua Bitcoin trên mức 2/8 của Murray và nếu tỷ giá đảo chiều kỹ thuật lên đường SMA 21 xung quanh mức 34,152, với mục tiêu là 41,617 và 50,000.

Các mức hỗ trợ và kháng cự từ ngày 10 - 11 tháng 6 năm 2021

Kháng cự (3) 41,755

Kháng cự (2) 39,343

Kháng cự (1) 37,797

----------------------------

Hỗ trợ (1) 35,085

Hỗ trợ (2) 33,483

Hỗ trợ (3) 31,114

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch