logo

FX.co ★ Phân tích kỹ thuật của Tesla cho ngày 11 tháng 6 năm 2021

Phân tích kỹ thuật của Tesla cho ngày 11 tháng 6 năm 2021

Phân tích kỹ thuật của Tesla cho ngày 11 tháng 6 năm 2021

Tesla đang ở một vị trí khó khăn. Nó bị khóa giữa mức hỗ trợ quan trọng là 539.49 và đường trung bình động 200 ngày. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ then chốt tại mức 539.49 sẽ kích hoạt hình thành mô hình Cốc và Tay cầm nghịch đảo (Cup with Handle), có mục tiêu gần mức 199. Cũng cần nhấn mạnh rằng xu hướng tăng từ mức đáy của tháng 3 năm 2020 tại mức 70.21 vẫn còn nguyên và chỉ có đóng cửa dưới mức 583 sẽ phá vỡ xu hướng tăng này và kêu gọi kiểm tra mạnh mức hỗ trợ quan trọng tại 539.49.

Để nâng cao tâm trạng cho Tesla, cần phải vượt qua ngưỡng kháng cự 741.25. Nếu dự đoán trở thành sự thật, chúng ta có thể sẽ tăng lên mức 1,150.

Khuyến nghị giao dịch:

Điểm dừng mua nên nằm ngay dưới mức hỗ trợ quan trọng tại mức 539.49.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch