logo

FX.co ★ Tỷ giá GBP/AUD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá GBP/AUD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Tỷ giá GBP/AUD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá khi quỹ đạo tiếp tục giữ bên trên đường xu hướng tăng dần và sự hỗ trợ của đường trung bình động, tương thích với chiều hướng tăng giá của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy chuyển động tăng hơn nữa ở bên trên đường hỗ trợ thứ nhất (1st support), trùng với mức Fibonacci thoái lui 23.6%, 38.2%, mức Fibonacci mở rộng 61.8% và đường hỗ trợ pullback nằm ngang, hướng tới mức kháng cự thứ nhất (1st resistance), trùng với mức Fibonacci mở rộng 100% và đường kháng cự nằm ngang có chứa đỉnh đảo chiều.

Khuyến nghị giao dịch

Điểm vào lệnh: 1.83972

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 23.6%, 38.2%, Fibonacci mở rộng 61.8% và đường hỗ trợ pullback nằm ngang

Chốt lời: 1.85241

Lý do Chốt lời:

Fibonacci mở rộng 100% và đường kháng cự nằm ngang có chứa đỉnh đảo chiều

Cắt lỗ: 1.83307

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci thoái lui 61.8%, Fibonacci mở rộng 161.8% và đường hỗ trợ nằm ngang có chứa đáy đảo chiều

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch