logo

FX.co ★ Tỷ giá GBP/ CAD có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa

Tỷ giá GBP/ CAD có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa

Tỷ giá GBP/ CAD có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa

Tỷ giá GBP/CAD đang tiếp cận đường hỗ trợ đầu tiên (1st support) là đường hỗ trợ nằm ngang của chúng tôi trùng với mức Fibonacci thoái lui 50% và mức Fibonacci mở rộng 61.8%. Giá có thể đẩy lên theo hướng đường kháng cự nằm ngang có chứa đỉnh đảo chiều trùng với mức Fibonacci thoái lui 78.6% và mức Fibonacci mở rộng 78.6%. Nếu giá tiếp tục đẩy xuống, thì giá có thể nhận hỗ trợ trên đường hỗ trợ nằm ngang có chứa đáy đảo chiều trùng với mức Fibonacci mở rộng 127.2%. Đám mây Ichimoku cũng nằm dưới mức giá, cho thấy áp lực tăng giá.

Khuyến nghị giao dịch

Điểm vào lệnh: 1.71447

Lý do vào lệnh:

Đường hỗ trợ nằm ngang, mức Fibonacci mở rộng 61.8%, mức Fibonacci thoái lui 50%

Chốt lời: 1.72128

Lý do Chốt lời:

Đường kháng cự nằm ngang có chứa đỉnh đảo chiều, mức Fibonacci thoái lui 78.6%, mức Fibonacci mở rộng 78.6%

Cắt lỗ: 1.70969

Lý do cắt lỗ:

Đường hỗ trợ nằm ngang có chứa đáy đảo chiều, mức Fibonacci mở rộng 127.2%

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch