logo

FX.co ★ Tỷ giá GBP/AUD đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên, khả năng đảo chiều!

Tỷ giá GBP/AUD đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên, khả năng đảo chiều!

Tỷ giá GBP/AUD đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên, khả năng đảo chiều!

Tỷ giá đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên, trùng với mức Fibonacci thoái lui 61.8%, mức Fibonacci mở rộng 61.8% và mức hỗ trợ đường xu hướng tăng dần. Chúng ta có thể thấy một sự đảo chiều và tăng hơn nữa hướng tới mức kháng cự thứ nhất, trùng với mức Fibonacci thoái lui 78.6%, mức Fibonacci mở rộng 61.8% và đường kháng cự nằm ngang có đỉnh đảo chiều. Chỉ báo Stochastics cũng đang tiếp cận vùng hỗ trợ nơi giá đã bật lên trong quá khứ, cho thấy dấu hiệu của áp lực tăng giá.

Khuyến nghị giao dịch

Điểm vào lệnh: 1.83307

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 61.8%, Fibonacci mở rộng 61.8% và hỗ trợ đường xu hướng tăng dần

Chốt lời: 1.84854

Lý do Chốt lời:

Fibonacci thoái lui 78.6%, Fibonacci mở rộng 61.8% và đường kháng cự nằm ngang có đỉnh đảo chiều

Cắt lỗ: 1.82617

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci mở rộng 78.6% và đường hỗ trợ nằm ngang có đáy đảo chiều

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch