logo

FX.co ★ Phân tích kỹ thuật của GBP / USD vào ngày 15 tháng 9 năm 2021

Phân tích kỹ thuật của GBP / USD vào ngày 15 tháng 9 năm 2021

Triển vọng thị trường kỹ thuật

Mặc dù có mức cao mới cục bộ ở mức 1,3912, cặp GBP / USD đã bị từ chối lần thứ ba từ vùng cung và mô hình nến Bearish Engulfing được tạo ra vào cuối động thái tăng. Vùng này vẫn nằm giữa mức 1.3874 - 1.3886 và sau khi bật lên từ mức 1.3791, thị trường hiện đang giao dịch ở mức 1.3819. Hỗ trợ kỹ thuật trong ngày là 1.3785 và 1.3807.

Điểm trục hàng tuần:

WR3 - 1,4068

WR2 - 1,3979

WR1 - 1,3915

Trục hàng tuần - 1.3815

WS1 - 1.3755

WS2 - 1,3649

WS3 - 1,3586

Triển vọng giao dịch:

Biểu đồ khung thời gian hàng tuần vẫn cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn và sóng điều chỉnh đã kết thúc ở mức 1.3571. Chỉ một lần vi phạm liên tục ở mức 1.3518 sẽ kích hoạt một động thái đi xuống lớn hơn so với một đợt pullback thông thường. Xu hướng tăng có thể được tiếp tục hướng tới mục tiêu dài hạn tiếp theo nằm ở mức 1.4246 (mức cao từ 24.02.2021).

Xem thêm: Bắt đầu giao dịch ngoại hối với một nhà môi giới cấp Châu Âu!
Phân tích kỹ thuật của GBP / USD vào ngày 15 tháng 9 năm 2021

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch