logo

FX.co ★ Triển vọng trung hạn cho sự sụt giảm của GBP/NZD

Triển vọng trung hạn cho sự sụt giảm của GBP/NZD

GBP/NZD

Một phân kỳ đảo ngược được hình thành trên biểu đồ hàng tuần bằng cách sử dụng bộ dao động Marlin. Giá của nến hiện tại trong một thời gian ngắn đã vượt trên mức 2.0425 và trở lại dưới nó. Cấp độ này rất mạnh và có tầm quan trọng chiến lược. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2010, giá đã đảo ngược từ nó nhiều lần hoặc tăng tốc sau sự phá vỡ.

Triển vọng trung hạn cho sự sụt giảm của GBP/NZD

Hiện tại chúng ta đang thấy một sự đảo ngược giá từ mức xuống. Mục tiêu đầu tiên của sự suy giảm sẽ là hỗ trợ đường MACD ở mức 1.9900, tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Nếu một sự đảo ngược xảy ra, đường MACD sẽ được khắc phục. Điều này sẽ trở thành một yếu tố giảm giá tăng cường bổ sung và giá sẽ giảm xuống mức mục tiêu là 1.8958 - cho đến đầu tháng 5 năm 2017. Vượt qua mức mở ra một mục tiêu thậm chí thấp hơn là 1.8274 - mức tối thiểu của tháng 7 năm 2019.

Xem thêm: Bắt đầu giao dịch Forex với số tiền ký quỹ từ 1 USD trở lên.
Triển vọng trung hạn cho sự sụt giảm của GBP/NZD

Theo biểu đồ hàng ngày của cặp GBP/NZD, sự phân kỳ đã được hình thành.

Triển vọng trung hạn cho sự sụt giảm của GBP/NZD

Như đã thấy trên H4, một phân kỳ kép đã có hiệu lực và bộ dao động Marlin - trong vùng sụt giảm của xu hướng.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch