logo

FX.co ★ GBP / CHF tiềm năng cho pullback! | 17 tháng 11 năm 2021

GBP / CHF tiềm năng cho pullback! | 17 tháng 11 năm 2021

GBP / CHF tiềm năng cho pullback! | 17 tháng 11 năm 2021

Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu hướng tăng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng giảm từ mức kháng cự đầu tiên tại 1.25055 cùng với mức hồi quy Fibonacci 61,8%, phần mở rộng Fibonacci 127,2% và mức hồi quy Fibonacci 50% đối với mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1.24090 cùng với mức hồi quy Fibonacci 50% và chồng chéo đồ họa. Ngoài ra, mức dừng lỗ của chúng tôi sẽ được đặt ở mức kháng cự thứ 2 tại 1.24090 cùng với mức hồi quy Fibonacci 50% và chồng chéo đồ họa. Các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy đà giảm.

Khuyến nghị giao dịch

Gia nhập: 1.25055

Lý do Gia nhập:

61,8% hồi quy Fibonacci , 127,2% Fibonacci mở rộng và 50% hồi quy Fibonacci

Chốt lời: 1.24090

Lý do Chốt lời:

50% hồi quy Fibonacci và chồng chéo đồ họa

Cắt lỗ: 1.24090

Lý do cắt lỗ:

50% hồi quy Fibonacci và chồng chéo đồ họa

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch